Ανάκληση πρόσκλησης για κατάθεση προσφοράς για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών Αφοδευτηρίων»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανάκληση πρόσκλησης για κατάθεση προσφοράς για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών Αφοδευτηρίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Οικονομικού

Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31-3ος όροφος
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. επικοινωνίας:  2842340345

Ιεράπετρα:  03.08.2016
Αριθμ. πρωτ.: 8476

Θέμα: Ανάκληση πρόσκλησης για κατάθεση προσφοράς για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών Αφοδευτηρίων»

[dropcap]Σ[/dropcap]ας ενημερώνουμε ότι ανακαλούμε την με αριθμ. 8189/27-7-2016 πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών Αφοδευτηρίων», λόγω αλλαγής της διαδικασίας ανάθεσης της σχετικής εργασίας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή –τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842340345.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού

Μαρία Πετράκη