Διαγωνισμός : «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Έτους 2014»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Διαγωνισμός : «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Έτους 2014»

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Αρ.πρωτ.: 5672/14-4-2014 ΑΔΑ ΒΙ04ΩΡ8-ΔΞΓ

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

 «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Έτους 2014» 

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Έτους 2014» .

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε  26.983,00 ευρώ με Φ.Π.Α.. Η δημοπρασία θα γίνει στις 5 Μαϊου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ιεράπετρας.

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτές ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει σήμερα. Η εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας, ορίζεται σε 810,00 ευρώ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (Πλατεία Κανουπάκη, Ιεράπετρα). Αρμόδιοι υπάλληλοι: Φιλιππάκης Εμμανουήλ, τηλέφωνο 2842340354, Παπαδάκη Μαρία, τηλέφωνο 2842340347.

 

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]