Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Βουλευτικές εκλογές 7ης Ιουλίου 2019

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Βουλευτικές εκλογές 7ης Ιουλίου 2019

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                                           
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         Ιεράπετρα, 26-6-2019
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ. 9231
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση  : Δημοκρατίας 31
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Α.Περάκη
Tηλέφωνο: 28423-40360
FAX: 2842023999
e-mail: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Βουλευτικές εκλογές 7ης Ιουλίου 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης& διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 / Α / 2010 ), όπως τροποποιήθηκαν αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4555 / 2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της &δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ( ΦΕΚ 133 / Α / 2018 ).

2.Τις διατάξεις  του Π.Δ. 26 / 2012 ( ΦΕΚ 57/ Α΄) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  1. Τις διατάξεις του ΠΔ 56/11-6-2019 ( ΦΕΚ 97/Α/2019) « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».

4.Την ΑΠ 148442/21-6-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με την οποία καθορίστηκαν για το Νομό Λασιθίου τα Εκλογικά Τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών  εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

                                            

Γνωστοποιούμε

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας  για τη διενέργεια  των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνλου 2019 ω ακολούθως:  

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
58 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                    Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56,                        72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
59 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΒΙΖΙΝΙ ΕΛΕΝΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                    Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56,                        72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
60 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΓΙΑΝΙΤΣΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                    Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56,                        72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
61 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΓΙΑΝΚΟ ΑΡΜΑΝΤ
Εως : ΔΕΡΜΙΤΖΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                    Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56,                        72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
62 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΔΕΣΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΖΙΝΤΛ ΜΑΡΙΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
63 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΖΟΡΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
64 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΟΘΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
65 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΚΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΟΥΡΙΝΟΥ ΜΥΡΤΩ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
66 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΛΕΜΟΝΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
67 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                               ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,    72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
68 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΕΝΙΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
69 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ ΓΑΡΕΦΑΛΙΑ
Εως : ΜΠΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
70 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΜΥΓΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
71 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
72 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΡΟΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
73 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΠΡΟΚΟΙΩΣΗΦΗ ΙΩΣΗΦ
Εως : ΣΙΓΑΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ         ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5,                            72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
74 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΣΙΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                    ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 2,             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
75 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΤΣΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                    ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 2,             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
76 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
Εως : ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                    ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 2,             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
77 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΦΡΟΝΥΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                    ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 2,             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
78 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Από : ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Εως : ΩΣΤΡΕΜ ΑΝΝΑ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                    ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 2,             72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
79 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΒΑΙΝΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ                                      72200, ΒΑΪΝΙΑ
80 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ                                         72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
81 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΜΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ                                         72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
82 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΑΓΑΘΟΚΛΙΔΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ                                    72200, ΚΕΝΤΡΙ
83 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ                               72200, ΚΕΝΤΡΙ
84 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
Εως : ΛΟΥΓΚΑ ΑΝΤΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ                                       72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
85 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Από : ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ                                    72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
86 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                               72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
87 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ Από : ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                             72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
88 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΔΟΧΙΩΝ Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΧΟΧΙΩΝ                                      72200, ΓΔΟΧΙΑ
89 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
90 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ Από : ΜΗΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
91 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ                                                   72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
92 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Από : ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ                                                   72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
93 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΙΡΚΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ           ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
94 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Από : ΚΟΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
95 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Από : ΠΕΤΑΣΗ ΖΑΜΠΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ                                                   72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
96 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ Από : ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ                                                   72200, ΜΑΚΡΥΛΙΑ
97 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΛΩΝ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ                                                   72200, ΜΑΛΕΣ
98 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ Από : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ                                                   72200, ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ
99 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ                                                   72200, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
100 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΟΥΡΝΙΩΝ Από : ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ                                                   72200, ΜΟΥΡΝΙΕΣ
101 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΘΩΝ Από : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ                                                   72200, ΜΥΘΟΙ
102 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΡΤΟΥ Από : ΑΒΔΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΡΤΟΥΣ                                                  72200, ΜΥΡΤΟΣ
103 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΛΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ                                                  72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
104 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Από : ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ                                                  72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
105 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΡΙΖΑΣ Από : ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ               ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΖΑΣ                      72200, ΡΙΖΑ
106 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ                                                  72200, ΧΡΙΣΤΟΣ
107 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Από : ΑΛΛΚΟ ΕΡΑΛΝΤΟ
Εως : ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                                  72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
108 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Από : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                                  72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
109 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΥ Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ                                                  72055, ΟΡΕΙΝΟ
110 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΩΡΑ
Εως : ΝΤΙΚΜΑΝ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ                                                  72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
111 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Από : ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ                                                  72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
112 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ Από : ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ                         72055, ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ

 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου , στην προθήκη του Δήμου, στα ΚΕΠ του Δήμου μας και σε όλα τα εκλογικά τμήματα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ