Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εργασίες για την συντήρηση καυστήρων και λεβήτων θέρμανσης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ιεράπετρα 15/4/2024 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                        ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ     ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ                                                                  για την                                        ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄ η Απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο,  η έναρξη της απαγόρευσης της […]

Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εργασίες για την συντήρηση καυστήρων και λεβήτων θέρμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ιεράπετρα 27-11-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας προτίθεται να προβεί σε εργασίες για την συντήρηση καυστήρων και λεβήτων θέρμανσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογισμού 2.460,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές γίνονται δεκτές στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ ( κτίριο Δημαρχείου 1ος όροφος Πλατεία Κανουπάκη 1 ) μέχρι τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00 και την ημέρα της λήξης της προθεσμίας έως ώρα 11:00.

Λεπτομέρειες των προς προμήθεια ειδών βρίσκονται στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340366 (Αρμόδιος υπάλληλος Εμμ. Χριστάκης ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ