Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις Κολυμβητικές Δεξαμενές (SARS-CoV-2)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις Κολυμβητικές Δεξαμενές (SARS-CoV-2)

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Ιεράπετρα.16-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.6356
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο  Αδειοδοτήσεων &  Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Πληροφορίες: Kαλλιόπη Μαλλιωτάκη
Τηλ.:2842340314-2843340931
Fax. 28420-23999
Email: katasthmata@0448.syzefxis.gov.gr

 

 Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ :  Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις Κολυμβητικές  Δεξαμενές (SARS-CoV-2).

[dropcap]Α[/dropcap]νακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ αριθμό Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 32179/ 22-05-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την έναρξη λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β΄/1973).

Έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ προς ενημέρωση σας.

Παρακαλούμε όλους τους υπεύθυνους λειτουργίας εγκαταστάσεων κολυμβητικών δεξαμενών για την πιστή εφαρμογή του.

 

Μ.Ε.Δ
Η Αντιδήμαρχος
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη