Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη του Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη του Δήμου Ιεράπετρας»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Ιεράπετρα
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                               Ημερομηνία:05/11/2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ 17331
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31
Ταχ. Κώδικας : 72200
Email :dimos@ierapetra.gov.gr
i.maniadakis@ierapetra.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», Προϋπολογισμού : 1.657.468,48 € (πλέον Φ.Π.Α.)

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος Ιεράπετρας  προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη του Δήμου Ιεράπετρας»  προϋπολογισμού 1.657.468,48 € (πλέον  Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας: οικοδομικά 1η & άνω, οδοποιίας τάξης Α2 & άνω, υδραυλικών τάξης Α2 & άνω .

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιεράπετρας στο Νομό Λασιθίου.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδας σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (δημοσίευση πράξης): <https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4639>

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ιεράπετρας
ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ