Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου 03-01-2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου 03-01-2014

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Τμήμα Προμηθειών

 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

[dropcap]Ο[/dropcap]Δήμαρχος Ιεράπετρας  Ιωσήφ Αναστασάκης, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης, για τα οπωροκηπευτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου -Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, δηλαδή: είδη παντοπωλείου και αρτοποιείου η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές), που θα προσφέρει, (προσφέρουν) τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της Μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα  καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 11.704,00 €, συν Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 13.225,52 €.

Αναλυτικότερα η προμήθεια αφορά:

  1. προμήθεια ειδών παντοπωλείου, 8.810,00 € και επιπλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή 9.955,30 €.
  2. προμήθεια ειδών αρτοποιείου, 1.194,00 € και επιπλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή 1.349,22 €.
  3. προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου, 1.700,00 € και επιπλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή 1.921,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Ιεράπετρας, την 3-1-2014 ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας, Πλατεία Κανουπάκη, Ιεράπετρα.

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης η 11.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που  αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλαδή 266,00 € για το σύνολο της προμήθειας ή αναλυτικότερα: για τα είδη παντοπωλείου 200,00€, για τα είδη αρτοποιίας 27,00€, για τα είδη οπωρολαχανοπωλείου  39,00€ .

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 1) Φιλιππάκης Εμμανουήλ 2842340347 και 2) Παπαδάκη Μαρία 2842 3 40313.

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]