Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τις «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τις «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Πληροφορίες: Φ. Ατζαράκη
Τηλ. :  2842340345

Ιεράπετρα   : 26/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 8106

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση  του εργασίας :

«Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας».

[dropcap]Μ[/dropcap]ετά από  τον πρόχειρο  διαγωνισμό που διεξήχθη  στις 13 Μαΐου  2016, για την εκτέλεση της εργασίας  «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας», συνολικού προϋπολογισμού 25.916,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και ο οποίος απέβη  άγονος και έπειτα από τον επαναληπτικό διαγωνισμό στις 8 Ιουνίου 2016, ο οποίος επίσης απέβη άγονος, ο Δήμος Ιεράπετρας , προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της ανάθεσης της εργασίας, με διαπραγμάτευση – απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις  08/08/2016, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο  Δημαρχείο Ιεράπετρας , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τα τεύχη δημοπράτησης και λοιπές πληροφορίες στο Τμήμα Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια υπάλληλος Φωτεινή Ατζαράκη  τηλέφωνο επικοινωνίας  28423-40345) .

Η Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος

Μαρία Πετράκη