Διαγωνισμός : Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (10.09.14)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαγωνισμός : Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (10.09.14)

top-banner-espa-led[separator top=”10″ style=”dotted”]

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για όλα τα προμηθευόμενα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την προμήθεια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ η οποία αποτελεί το YΠΟΕΡΓΟ 5 της πράξης “Εξοικονόμηση Ενέργειας Ιεράπετρας” που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Η προμήθεια αφορά την εγκατάσταση φωτιστικών led και Δίκτυο τηλεμετρίας -Κέντρο ελέγχου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 210.000,00 με ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10.09.2014 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10:00

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια  είδη και είναι γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας ήτοι 10.500,00 €.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης και του εντύπου προσφοράς μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημαρχείο Ιεράπετρας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Λευτέρης Δραγασάκης ) με κόστος 10 €. Τα τεύχη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.ierapetra.gov.gr/ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν χωρίς κόστος.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

[alert type=”general”]Σημείωση μόνο για την διαδικτυακή δημοσίευση :  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια των τευχών δημοπράτησης από τον Δήμο αφού αυτά είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση από τον Δημοτικό ιστοχώρο του Δήμου. Εφόσον μια εταιρία ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά θα πρέπει να δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr . Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενημερώσει ο Δήμος μας για πιθανές τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. [/alert]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Τεύχη Δημοπράτησης Διαγωνισμού κλπ πληροφορίες

[wpdm_file id=47]

[checklist icon=”cross” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]