Γνωστοποίηση : Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Γνωστοποίηση : Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες:Α.Περάκη 
Tηλέφωνο: 28423-40319
e-mail.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

[separator top=”10″ style=”dotted”]

Αριθμ. Πρωτ οικ.14751 – ΑΔΑ Ω0Ρ2ΩΡ8-ΥΥ3 –  Ιεράπετρα 03.10.2014

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη :

1.Τη διάταξη του άρθρου 161 του Ν. 3584/07 για την κάλυψη θέσης ειδικού γραμματέα.

2) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2905/21-12-2011).

Γνωστοποιεί

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη  της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Β) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Δ) Δεν πρέπει να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και Β βαθμού προς τον Δήμαρχο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 10/10/2014  στα γραφεία του Δήμου (αρμόδια κα Περάκη Αναστασία τηλ. 2842 3 40319 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Δ/ΚΑ

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Τίτλο Σπουδών
  4. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Α΄μέρους του Ν. 3584/07,την επικαλούμενη εμπειρία και ότι δεν  είναι συγγενείς εξ ΄αίματος ή εξ αγχιστείας με το Δήμαρχο.

 [separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]

Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=12451