Ανακοίνωση για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπής την Δευτέρα 16.02.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανακοίνωση για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπής την Δευτέρα 16.02.2015

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ιεράπετρα 10.02.2015 11:04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 16.02.2015, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών:

Α. Για τα είδη που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

  1. Προμήθειες γενικές διοικητικών υπηρεσιών

02.00.6431.04

Τουριστική προβολή του Δήμου

02.00.6432.01

Δαπάνες εκθέσεων για την προβολή τοπικών δραστηριοτήτων

02.00.6432.02

Δαπάνες εκθέσεων για Τουριστική προβολή του Δήμου

02.00.6433

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

02.006434.01

Δαπάνη μίσθωσης τρένου για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

02.00.6442

Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων

02.00.6443

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

02.10.6612

Προμήθεια γραφικής ύλης

02.10.6615.01

Φωτοτυπίες – Φωτοαντίγραφα

02.10.6615.02

Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών

02.10.6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων

02.25.6613.01

Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

02.25.6613.02

Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

02.25.6613.03

Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων άρδευσης  Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

02.70.7341.02

Διοργάνωση ενεργειών δημοσιότητας – δικτύωσης ΟΑΣΑΑ Δ. Ιεράπετρας

Β. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού – Υπηρεσίας  πρασίνου – Λοιπών Υπηρεσιών.

02.00.6495.01

Εμβολιασμός υπαλλήλων

02.10.7133.01

Προμήθεια επίπλων

02.15.6481.01

Προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου

02.15.6631.01

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

02.20.6117.05

Φροντίδα αδέσποτων ζώων

02.20.6633

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)

02.20.7135.01

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

02.20.7135.06

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

02.20.7335.04

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού

02.10.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

02.20.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

02.20.6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

02.15.6061.01

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού )

02.20.6061.01

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

02.25.6061.01

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού

02.25.6061.05

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού ) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ. (υπηρεσίες άρδευσης)

02.30.6061.01

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού )

02.70.6061.01

Παροχές ένδυσης ( ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

02.35.6662.01

Προμήθεια υλικών συντ/σης χώρων  πρασίνου

02.35.6693.01

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

02.35.6699.01

Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας Πρασίνου

02.35.7322.01

Προμήθεια φυτών

02.70.6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

02.70.6632.01

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού

02.70.6633

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)

02.70.6699.01

Προμήθεια ζωωτροφών για την εφαρμογή του Ν. 4056/2012 «Διαχείριση  ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή).

Γ. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες Μηχανοργάνωσης

02.10.6266.02

Συντήρηση προγραμμάτων Υπηρεσιών Δήμου

02.10.6266.03

Συντήρηση προγράμματος Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου

02.10.6266.05

Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικών και εκπαίδευσης

02.10.7134.02

Προμήθεια εφαρμογών –προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά)

02.10.6613.01

Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού

02.10.6613.02

Προμήθεια ανακυκλωμένων μελανιών

02.10.6672.01

Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ)

02.10.6674

Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)

02.10.7134.01

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφών ειδών

Δ. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης

02.25.6264.04

Επισκευή μηχανημάτων συνεργείων ύδρευσης αποχέτευσης

02.25.6633.02

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) υδροχλωρικού οξέος για άρδευση

02.25.6633.03

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)για ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

02.25.6633.04

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)για άρδευση Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

02.25.6635.01

Προμήθεια χημικών υλικών και πολυηλεκτρολυτών (Π/Υ) βιολογικών καθαρισμών

02.25.6662.02

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου βιολογικών καθαρισμών και ποιότητας υδάτων

02.25.6662.05

Προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων

02.25.6662.08

Προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης

02.25.6662.09

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων

02.25.6662.10

Προμήθεια μηχανισμών για συντήρηση υδρομέτρων άρδευσης

02.25.6662.13

Προμήθεια υδρομετρητών για συντήρηση-αντικατάσταση

02.25.6662.14

Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων άρδευσης για συντήρηση δικτύων

02.25.6662.15

Συντήρηση  δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης(προμήθεια υλικών) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

02.25.6662.16

Συντήρηση  δικτύων άρδευσης (προμήθεια υλικών) Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

02.25.6672.03

Προμήθεια ανταλλακτικών  βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων

02.25.6672.04

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μηχανημάτων συνεργείων ύδρευσης-αποχέτευσης

02.25.6699.01

Προμήθεια εργαλείων συνεργείων ύδρευσης – αποχέτευσης

Ε. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.

02.25.7341.01β

 

Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με προκατασκευασμένες  μονάδες  Τ.Κ. Παχειάς Αμμου  (2ο Υποέργο)

 

02.25.7341.02β

Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγίου Στεφάνου Δ. Ιεράπετρας (2ο Υποέργο) .

02.25.7341.03

Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας

02.25.7341.04β

Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Σχινοκαψάλων Δ. Ιεράπετρας (2ο Υποέργο).

02.25.7341.05β

Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ανατολής                 (2ο Υποέργο)

02.25.7341.06

Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δ. Ιεράπετρας

ΣΤ. Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες Τεχνικών Υπηρεσιών – Συντήρηση Η/Μ.

02.10.6265.02

Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

02.10.6265.03

Συντήρηση κλιματιστικών

02.10.6265.04

Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

02.10.6673.01

Προμήθεια  ανταλλακτικών για τη συντήρηση κλιματιστικών

02.10.6673.02

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού

02.10.7133.02

Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων

02.10.7133.04

Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

02.10.7341.02

Ολοκληρωμένη  παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό (5ο Υποέργο)

02.15.6662.02

Συντήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

02.15.6673.01

Ανταλλακτικά για συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού  αθλητικών χώρων

02.15.7336.01

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

02.30.6682.01

Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείου Τεχνικής Υπηρεσίας

02.30.6682.02

Προμήθεια καυσίμων αερίων (οξυγόνο κλπ)

02.30.6699.01

Προμήθεια εργαλείων συνεργείων Τεχνικής Υπηρεσίας

02.30.7135.02

Προμήθειες ειδών σήμανσης της κυκλοφορίας

02.35.7135.03

Προμήθεια επιγραφών

02.30.7135.04

Προμήθεια αντλίας πυρόσβεσης με δεξαμενή

02.30.7135.06

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού πυρόσβεσης

02.30.7333.14

Πολιτική προστασία – Πυροπροστασία 2015 – Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων

02.70.6117.01

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών

02.70.6265.03

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης

02.70.6673.01

Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αναμεταδοτών, μικροφωνικών κ.λ.π)

02.70.6673.04

Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης

02.70.7135.01

Προμήθεια συστημάτων ενεργητικής πυρασφάλειας ΣΑΤΑ

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://www.ierapetra.gov.gr/).

web προσθήκη 10.02.2015 ώρα 14:25 . Προσθήκη των παρακάτω προμηθειών στην κατηγορία Ε  – Προμήθειες επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων –  σχετικά με την κλήρωση ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών  που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής αυτών 

02.25.7341.01α

Αποχέτευση Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Β. φάση) Δ. Ιεράπετρας (1ο Υποέργο)

02.25.7341.2α

Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίου Στεφάνου (1ο Υποέργο)

02.25.7341.04α

Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Σχινοκαψάλων (1ο Υποέργο)

02.25.7341.05α

Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμού Ανατολής  (1ο Υποέργο)

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαρία Φραντζεσκάκη

[separator top=”40″ style=”shadow”] Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων [checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης [xyz-ihs snippet=”DnsiOikonomikonYpiresion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]