Ανακοίνωση για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπών στις 04.05.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανακοίνωση για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπών στις 04.05.2015

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ιεράπετρα 28.04.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 04/05/2015, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών:

Α)  Για τα είδη που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες γενικών υπηρεσιών

02.00.6495.03 Δαπάνες φιλοξενίας μεταναστών

Β) Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν:

Προμήθειες Υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης

02.25.6662.03 Προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
02.25.6662.21 Στεγανοποίηση δεξαμενών άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.
02.25.6699.03 Προμήθεια υλικών σφράγισης και ασφάλισης υδρομέτρων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μ.Γ.

Γ) Για τα είδη που απαιτούν ειδικές γνώσεις για την παραλαβή τους και αφορούν κυρίως προμήθειες της τεχνικής  υπηρεσίας/συντήρηση Η/Μ  και αφορούν:

Τεχνικές Υπηρεσίες-Συντήρηση Η/Μ

02.10.6261.03 Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων
02.10.6699.01 Προμήθεια υλικών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων
02.10.7135.02 Προμήθεια οθόνης ενημέρωσης πολιτών
02.70.7135.02 Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης
02.70.7135.06 Προμήθεια εξοπλισμού Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://ierapetra.gov.gr)

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαρία Φραντζεσκάκη

[separator top=”40″ style=”shadow”] Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων [checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης [xyz-ihs snippet=”DnsiOikonomikonYpiresion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]