Ανακοίνωση για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπών την Παρασκευή 20.06.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανακοίνωση για διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπών την Παρασκευή 20.06.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ιεράπετρα 17.06.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/ Α΄)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  3. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  4. Τη με αρ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  5. Τη με αρ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6. Τη με αρ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,41€ για το έτος 2014, σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 5101/24-04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, την Παρασκευή 20/06/2014, ώρα 09:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών (δημοτικών συμβούλων), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,41€  για το έτος 2014.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου ή/και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.ierapetra.gov.gr.)

Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
Αρετή Μαριδάκη

 

[separator top=”40″ style=”shadow”] Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων [checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης  [xyz-ihs snippet=”TmimaStirixisPolitikonOrganon”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]