Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής την Παρασκευή 03.02.2017

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Ανακοίνωση για κλήρωση μελών επιτροπής την Παρασκευή 03.02.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Ιεράπετρα  01/02/2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την υπ. αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  5. 5. Το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 «όργανα διενέργειας δημοπρασιών», οι δημοπρασίες διεξάγονται από τριμελή Επιτροπή αποτελουμένη από το Δήμαρχο ως πρόεδρο και δύο δημοτικούς συμβούλους.
  6. Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοπρασιών εκποιήσεων, μισθώσεων, εκμισθώσεων που θα διενεργηθούν βάσει του ΠΔ 270/1981 για το έτος 2017.

Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών οργάνων την Παρασκευή 03/02/2017, ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, μεταξύ όλων των δημοτικών συμβούλων του Δήμου μας, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή των Δημοπρασιών  μισθώσεων, εκμισθώσεων βάσει του ΠΔ 270/1981 για το έτος 2017.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων

Αρετή Μαριδάκη