Κοπή προεξεχόντων κλαδιών σε οδούς κοινής χρήσης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Κοπή προεξεχόντων κλαδιών σε οδούς κοινής χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                              Ιεράπετρα 15.5.2019

 

 

Δελτίο Τύπου

[dropcap]Σ[/dropcap]ύμφωνα  με τη με αριθμό 1 Αγρονομική Διάταξη με θέμα «Ασφάλεια και Προστασία του Αγροτικού Περ/ντος και πρόληψη αγροτικών αδικημάτων» (ΦΕΚ 1691/τ.Β/ 22-8-2008) ενημερώνουμε τους δημότες για την υποχρέωσή τους να προβούν σε κοπή  όλων των προεξεχόντων προς οδούς κοινής χρήσης  κλαδιών  των δέντρων τους , θάμνων κ.λ.π. και απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  η  ελεύθερη πρόσβαση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων επέμβασης σε περίπτωση ανάγκης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης συνεργείο του Δήμου και της Δ/νσης Δασών θα προβαίνει όπου απαιτείται στην κοπή τους χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Επίσης και σύμφωνα με την ίδια διάταξη απαγορεύεται ρητά η απόρριψη στους δρόμους, στα παρακείμενα ρυάκια, στους ποταμούς, στα  χαντάκια  των συσκευασιών των  φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, και άλλων αντικειμένων (πέτρες, χώματα, ξύλα, μπάζα).

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Μαρία Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου