Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Ιεράπετρας

[dropcap]Ο[/dropcap] Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του  Δήμου Ιεράπετρας (οργανόγραμμα, διοικητικές μονάδες, διάρθρωση δήμου, αρμοδιότητες κλπ) εγκρίθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 210/30-6-2011 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2905/21-12-2011.

Ο εγκεκριμένος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας προβολή στο Google Drive

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Στοιχεία έγκρισης Ο.Ε.Υ

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ΔΙΑΥΓΕΙΑ : ΑΔΑ ΒΟΖΖΩΡ8-0ΤΖ (Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράπετρας) – Ημερομηνία Ανάρτησης 23/02/2012
  • Με την υπ’ αριθ. 210/30-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.
  • Με την υπ’ αριθ. 9/30−9−2011 πρακτικό συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Λασιθίου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά.
  • Με την υπ’ αριθ. 13504/7.10.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
  • ΦΕΚ 2905/21-12-2011 δημοσίευση ΟΕΥ Δήμου Ιεράπετρας
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ιστοχώρος για τον Καλλικράτη : http://kallikratis.ypes.gr/  )

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]