Επαναληπτική Δημοπρασία για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους (2014)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Επαναληπτική Δημοπρασία για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους (2014)


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα  13.06.2014
Αρ.Πρωτ.οικ.: 8801

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσια ανοικτή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, με αντάλλαγμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έπειτα από διαγωνισμό.

Οι παραλίες του Δήμου που μπορούν να παραχωρηθούν με δημοπρασία, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13-02-2014 Τεύχος Β΄): είναι οι παρακάτω:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παραλία ΤΚ Μύρτου εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 10X5=50 1000,00 €
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Μεγάλη Παραλία, ανατολικά του ξενοδοχείου «Αλμύρα» Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων 25X12=300 3.000,00 €
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι» Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων 20X10=200 2.000,00 €
λειτουργία – τοποθέτηση τροχηλάτου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου κ.λ.π. 3X5=15 8000,00 € κατ αποκοπή
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων 40X10=400 4.000,00 €
εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 10X5=50 1000,00 €
Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,Παραλία «Αγίου Ανδρέα» Δυτικά της ταβέρνας κλειώ. -Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων- 25X12=300 3.000,00 €
Τ.Κοιν. Καβουσίου, (θόλος καβουσίου) Τοποθέτηση καθισμάτων, ομπρελών 20X10=200 2.000,00 €

[separator top=”10″ style=”dotted”]

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν σύμφωνα με τον παραπάνω σχετικό πίνακα, ανά τετραγωνικό μέτρο και αφορά το τρέχον έτος 2014

Η παραπάνω δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα στις  24 Ιουνίου  τρέχοντος έτους, ημέρα Τρίτη και από  ώρα 12.00 έως 14.00 και συγκεκριμένα :.

1. Παραλία Τ.Κοιν.Μύρτου  από  12,00μέχρι 12.15μ
2. Τοπ .Κοιν. Αγίου Ιωάννη, Μεγάλη Παραλία, ανατολικά του ξενοδοχείου «Αλμύρα» από 12.20 μέχρι 12.40
3. Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη, Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι» από 12.40 μέχρι 13.00
4. Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη, Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη από 13.10 μέχρι 13.30
5. Τ.Κοιν. Ιεράπετρας, Παραλία «Αγίου Ανδρέα» Δυτικά της ταβέρνας κλειώ από 13.35 μέχρι 13.50
6. Τ.Κοιν. Καβουσίου, (θόλος καβουσίου) από 13.50 μέχρι 14.00

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς 10% της τιμής εκκίνησης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423)-40371 κ. Μαριδάκη Αρετή.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην προθήκη του Δημοτικού Καταστήματος και στα Γραφεία των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη, Καβουσίου και  Μύρτου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

[separator top=”30″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]