Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : «Προμήθεια Η/Υ και Συναφών Ειδών»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : «Προμήθεια Η/Υ και Συναφών Ειδών»

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σχολική Επιτροπή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ιεράπετρα  14.07.2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[dropcap]Η[/dropcap] Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή,  η «Προμήθεια Η/Υ και Συναφών Ειδών» για τις ανάγκες των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης  50.926,92 (41404+9522,92 ΦΠΑ 23%).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 30.07.2014 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο γραφείο Συνεδριάσεων στο κτίριο του Δημαρχείου στο  Δήμο Ιεράπετρας.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά  ή νομικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού δηλαδή 1019 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης

Τα τεύχη των όρων διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας,  στο ισόγειο του κτιρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 28423-40339 (αρμόδια υπάλληλος κα Προεστάκη Ελισάβετ.)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σpapadakis-emmanouil

Παπαδάκης Εμμανουήλ

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”2vatmiaypografi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]