Δελτίο Τύπου : Πρωτοποριακές υπηρεσίες Κοινωνικής φροντίδας από το δήμο Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Δελτίο Τύπου : Πρωτοποριακές υπηρεσίες Κοινωνικής φροντίδας από το δήμο Ιεράπετρας


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ TYPOY

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

[dropcap]Τ[/dropcap]ην αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας για την φροντίδα των ηλικιωμένων που εξυπηρετούνται από τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου, επιχειρεί ο Δήμος Ιεράπετρας, μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών το οποίο έχει προϋπολογισμό 363.000 ευρώ, αλλά στην εξέλιξη του μπορεί να πλησιάσει σε κόστος το μισό εκατομμύριο ευρώ, αφού προβλέπεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί για επιπλέον τέσσερα έτη το πρόγραμμα συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ψηφιακή σύγκλιση.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιεράπετρας προκήρυξε με διεθνή διαγωνισμό, το έργο  «Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου», το οποίο αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου Υγείας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το Σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. Το Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου, θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» με απώτερο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και θα επεκτείνει τις δράσεις Πρόνοιας των Δήμων με την ανάπτυξη Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής, αλλά και σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού (νέοι, αθλητές, κλπ.)

Το προτεινόμενο σύστημα θα έχει πολλαπλό σκοπό: θα προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και φακέλου φροντίδας στους Δημότες • θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες όλων των Δημοτών με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες • θα συμβάλλει στην Πληροφόρηση και στην Κατάρτιση των Πολιτών, όλων των ηλικιών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών υγείας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το έργο θα εξελιχθεί σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο, προβλέπεται να γίνουν όλες οι εργασίες πλήρους προετοιμασίας του συστήματος για να μπορεί να εφαρμοστεί επαρκώς όπως η οριστική μελέτη εφαρμογής με αναλυτικά σχέδια για την εγκατάσταση του εξοπλισμού τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για τη χρήση του συστήματος, το πλάνο εγκατάστασης αλλά και δοκιμών του συστήματος.

Το δευτέρο στάδιο αφορά το Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, το οποίο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένο ηλεκτρονικό υλικό για την παρακολούθηση της υγείας, όπως 55 συσκευές παρακολούθησης Υγείας, αντίστοιχες συσκευές συλλογής δεδομένων, επτά έξυπνες συσκευές για μετρήσεις της πίεσης, του κορεσμού οξυγόνου, του αναπνευστικού ρυθμού και άλλων χρήσεων καθώς και αντίστοιχες συσκευές μέτρησης γλυκόζης που θα διατεθούν στα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής και στις κινητές μονάδες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Ακόμα, προβλέπονται ασύρματες συσκευές μέτρησης βάρους, υπολογιστές για πρόσβαση στο σύστημα των χρηστών από τις δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, διαδραστικές οθόνες, φορητές συσκευές συγκέντρωσης δεδομένων, εφαρμογή διαδικτυακής πύλης Κοινωνικής Φροντίδας, λογισμικό τηλεματικής, εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης μέσω κινητού τηλεφώνου, σύστημα καταγραφής ιατρικών δεδομένων και τελικά εφαρμογή που θα αφορά το φάκελο φροντίδας του Δημότη. Στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπεται επίσης να εκπαιδευτεί το προσωπικό για τη χρήση των μηχανημάτων και τη συνολική λειτουργία του προγράμματος, κομμάτι που θα ολοκληρωθεί στο τρίτο στάδιο μαζί με το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και την διδασκαλία για την εφαρμογή.

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, προβλέπεται η πιλοτική λειτουργία όλου του εγχειρήματος και η επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν. Στο στάδιο αυτό το πρόγραμμα θα μπορεί να παρέχει υπηρεσία ψηφιακού φακέλου υγείας μέσω κινητού τηλεφώνου, υπηρεσία διαδραστικής πληροφόρησης σε θέματα υγείας μέσω της διαδικτυακής πύλης και του διαδραστικού παιχνιδιού υγείας καθώς και υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης και φροντίδας, των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

“Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που αξιοποιεί την τεχνολογία αιχμής για την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της φροντίδας υγείας, το οποίο θα αναφέρεται στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα της τρίτης ηλικίας πρωτίστως και θα ενισχύσει αφενός το αίσθημα ασφάλειας των ανθρώπων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα διότι θα έχουν άμεση παρακολούθηση και επαφή με τις δομές του Δήμου, αλλά και το έργο των ειδικών που θα μπορούν να έχουν αποτελεσματική διάγνωση και παρέμβαση για μια σειρά θέματα. Πρόκειται για ένα έργο που θέλουμε να προχωρήσει και να λειτουργήσει πιλοτικά στην Ιεράπετρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε για την ενίσχυσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου”, επεσήμανε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης.

 

Γραφείο Τύπου
Δήμου  Ιεράπετρας

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]