Πρόγραμμα Δημοτικών Εκλογών. 2ος Γύρος – 25η Μαϊού 2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόγραμμα Δημοτικών Εκλογών. 2ος Γύρος – 25η Μαϊού 2014

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη 1 Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα  –
Tηλέφωνο: 28423-40300 – FAX: 28420-23999  e-mail: dimos@ierapetra.gov.gr  –  Αρ. Πρωτ.7466 + 7569
Ιεράπετρα 22.05.2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1)     Τις διατάξεις των άρθρων 23,31 και 33     ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α΄ ) και το γεγονός ότι κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % όπως προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.

2)     Την αριθ 44/22.5.2014 Πράξη του Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία συντάχθηκε ο πίνακας των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

3)     Τη με αριθμό 28/20285/19-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014»

Γνωστοποιούμε ότι 

Για τις  επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Ιεράπετρας.

Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», υποψήφιος Δήμαρχος, Προϊστάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ», υποψήφιος Δήμαρχος Θεοδόσιος Καλαντζάκης του Ιωάννη

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25ην  Μαϊου ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ. 54707/2-5-2014 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 58807/9-5-2014 όμοια της ως ακολούθως:

dimos-eklogon-1 dimos-eklogon-2 dimos-eklogon-3 dimos-eklogon-4dimos-eklogon-5

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου ή της κοινότητας και των συνοικισμών αυτών.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Ιωσήφ Αναστασάκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Σημείωση : Σύμφωνα με την εγκύκλιο 31/21.05.2014 του ΥΠΕΣ που ορίζει πως θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, 11 τμήματα από 55 θα αρχίσουν την καταμέτρηση τους με δημοτικές εκλογές, 11 με Περιφερειακές εκλογές και 33 με Ευρωεκλογές. Δείτε (google drive) ποια τμήματα θα καταμετρήσουν πρώτα δημοτικές εκλογές (μαζί με κάποια στατιστικά) (κλικ για άμεσο download των τμημάτων)

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]