Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                               Ιεράπετρα, 7.10.2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:15368
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Ταχ Δ/νση : Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες:Σ.Δαγαλάκη
Τηλ. 2842340365
FAX:2842023999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

    Αφού έλαβε υπόψη του:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58, και του άρθρου 77  του Ν.3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87 Α΄)  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3966/14-05-2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134 Α΄),

2.Την εγκ.93/60173/23.8.2019 ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την εγκ 27230/07-06.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ, προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς  το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών του Δήμου Ιεράπετρας της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών, Αρμόδιος υπάλληλος  κ. Σοφία Δαγαλάκη,  Διεύθυνση Δημοκρατίας 31, 72200 Ιεράπετρα,  Τηλέφωνο 28423 40365.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ierapetra.gov.gr

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης