Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Προμήθεια γραφικής ύλης»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Προμήθεια γραφικής ύλης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. :  2842340345
Fax : 2842026706

Ιεράπετρα: 16-02-2016
Αριθμ.πρωτ.: 1494

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την “Προμήθεια γραφικής ύλης”.

Ο Δήμος Ιεράπετρας προτίθεται να προχωρήσει  στη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2016», συνολικού προϋπολογισμού 12.141,93 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή – τηλέφωνο επικοινωνίας 2842340345).

Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την 25η  Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 μ.μ. ή ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Μαρία Πετράκη