Προσφορές για την προμήθεια «Υλικά Συντήρησης για Οικοδομικές Εργασίες & Εργασίες Χρωματισμού»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Προσφορές για την προμήθεια «Υλικά Συντήρησης για Οικοδομικές Εργασίες & Εργασίες Χρωματισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα 01/04/2016
Αρ. πρωτ:681

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας  προτίθεται να προμηθευτεί «Υλικά συντήρησης για οικοδομικές εργασίες & εργασίες χρωματισμού», προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης   9.977,52 € (8.111,80€+1.865,71€ ΦΠΑ 23%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές γίνονται δεκτές στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Δημοκρατίας 31, κτήριο Μελίνα Μερκούρη, 2ος όροφος) μέχρι και την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και τις ώρες, από τις 10:00 ως τις 11:00 το πρωί.

Για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Λεπτομέρειες των προς προμήθεια ειδών  βρίσκονται στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2842340380 εσωτ.382 (Αρμόδια υπάλληλος κα Ειρήνη Μπρα.

Η Πρόεδρος

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη