Κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία 2014 ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία 2014 ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ιεράπετρα   19/10/2015
Αριθμ. πρωτ.: 13212

Πληρ.: Γ. Πανακομιχελάκης
τηλ: 2842340345

ΘΕΜΑ:
Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση του έργου «
Αγροτική Οδοποιία 2014 ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)»

Μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 9 Μαΐου 2014 για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία 2014 ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)» και ο οποίος απέβη άγονος όσον αφορά στην προμήθεια των υλικών: θραυστό υλικό λατομείου 3Α , άμμος ορυκτή λατομείου(θραύση) και χαλίκι λατομείου, συνολικού προϋπολογισμού 6.765,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και έπειτα από τον επαναληπτικό διαγωνισμό στις 26 Ιουνίου 2014 , ο οποίος και αυτός απέβη άγονος για τα παραπάνω υλικά, ο Δήμος Ιεράπετρας, προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της ανάθεσης της προμήθειας των υλικών, με διαπραγμάτευση -απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις  29-10-2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Ιεράπετρας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και λοιπά σχετικά στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδιος υπάλληλος Γιώργος Πανακομιχελάκης-τηλ. επικοινωνίας 2842340346).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη

web προσθήκη 27.10.2015 10:00 π.μ.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ιεράπετρα   27/10/2015
Αριθμ. πρωτ.: 13587

ΘΕΜΑ : Παράταση για την κατάθεση προσφοράς για την εκτέλεση του έργου “Αγροτική Οδοποιία 2014 ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών) ”.

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση προσφορών για την εκτέλεση του έργου “Αγροτική Οδοποιία 2014 ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης από το Δ.Σ., θα γίνει τελικώς στις  2-11-2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Ιεράπετρας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ), αντί στις 29/10/2015 (ημερομηνία η οποία είχε αρχικά οριστεί), λόγω της συμμετοχής του Δήμου στις κινητοποιήσεις των αγροτών (η με αριθμ. 301/2015 απόφαση Δ.Σ.)

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και λοιπά σχετικά στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδιος υπάλληλος Γιώργος Πανακομιχελάκης-τηλ. επικοινωνίας 2842340346).