Προκήρυξη πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου έτους 2019 για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Προκήρυξη πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου έτους 2019 για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας

ethnosimo-nomarxias                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Ιεράπετρα, 11/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.:1680
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ&
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                                      
Ταχ.Δ/νση:Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.:Ε.Λιαπάκη
Τηλ.28423-40363
FAX:2842 0 89040
e-mail :liapaki@ierapetra.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

[dropcap]Μ[/dropcap]ε την αριθμ. 282/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, της οποίας η νομιμότητα ελέγχθηκε με την αριθμ. 218/10-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος και οι θέσεις των υδρονομέων άρδευσης χειμερινής περιόδου έτους 2019 για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα:

            Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

1.Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Δύο ( 2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα), ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:

  • Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,
  • Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.
  1. Τοπική Κοινότητα Ανατολής : Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα).
  • Αρδευτικοί τομείς: Καλογέρων, Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.

3.Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα).

  • Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω :

Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας ή εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους  της  Τοπικής Κοινότητας ,για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.

Β) Να μην έχουν οφειλές σε τέλη άρδευσης.

Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. (Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκλεγεί και  υποψήφιος μέχρι  65ο ετών κατόπιν όμως  ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης). Η σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Ιεράπετρας από την τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από   15/02/2019 έως και 25/02/2019.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους  της  Τοπικής Κοινότητας.

5.Βεβαίωση μη οφειλών τελών άρδευσης.

Δεν θα προσληφθούν υδρονομείς οι οποίοι στο παρελθόν εξετέλεσαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας  τηλ. 28423-40363  καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ανατολή στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στις αντίστοιχες Τοπικές Κοινότητες και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Με Εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη