Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02.08.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02.08.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 28-07-2016
Aρ.πρωτ: 8221

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31) στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 2η  του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

1ο Θέμα:  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ιεράπετρας».

2ο Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  Δήμου και των ΝΠΔΔ 2016».

3ο Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μακρύ Γιαλού».

4ο Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

5ο Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

6ο Θέμα : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για  την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη νήσο Χρυσή».

7o Θέμα: Έγκριση πρακτικών   δημοπρασίας για «Εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών από την Πυρκαγιά στις ΤΚ Ανατολής και Μύρτου».

8ο Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 2016.

9ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για  την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση  τμήματος οδού στην Κοθρή».

10ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ιεράπετρας».

11ο Θέμα: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ. αρ. 461/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

12ο θέμα : Ψήφιση πίστωσης  ποσού  2.932,92€  για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου στην Π. Άμμο.

13ο θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ  και ΔΕ Ιεράπετρας .