Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04.03.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04.03.2016

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 28423 40366
Fax: 28420 89040
E-mail: elizapr@0448.syzefxis.gov.gr
Ιεράπετρα 29-02-2016
Αρ.Πρωτ.οικ. 2070

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ.
Σουραβλή Χριστόφορο του Εμμ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ του Ανδρέα
Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικoλάου
Πανταζή Αργύριο του Θεοδοσίου
Κοτσιφάκη Μαρία του Νικολάου
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο του Ιακώβου.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 4-03-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :  Αίτηση Κορνελάκη Κωσταντίνου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Επιχείρησης –Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός  ορίων οικισμού Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας

Θέμα 2οΕτήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας.