Συνεδρίαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 07.08.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 07.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 03-08-2015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ: 125
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 
Τηλ. 2842340300                                                        ΠΡΟΣ:                                   
Fax 2842023999                                                           Μέλη Δ.Σ.
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr                 Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου  Μαρία
Ταχ.Δ/νση: Πλ.Κανουπάκη                                        Πετρά Αντώνιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Γερακιανάκη Εμμανουήλ
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Μανουσάκης Θεόδωρος
Κεφάλα Δέσποινα
Καββουσανάκη Μαρία
Βογιατζοπούλου Χριστίνα
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Ψαρουδάκης Ευάγγελος

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
Κονταξάκη Σοφία
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Μιχαήλ Χρήστος
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Περαντώνης Γεώργιος
Αιβαλιώτη Βασίλειος
                     
Κοινοποίηση
Γραφείο Δημάρχου

 9η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας » στις 7 του μηνός Αυγούστου έτους 2015 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» με  θέματα:

  1. Συντήρηση μόνωσης ταράτσας 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας
  2. Συντήρηση μόνωσης ταράτσας ΕΠΑΛ Ιεράπετρας.

[xyz-ihs snippet=”Ntararas”]