Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 10.02.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 10.02.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 05-02-2016 
Αρ. πρωτ. 45

ΠΡΟΣ: κ.κ.

Καββουσανάκη  Σοφία
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Βουζουνεράκη Ιωάννα
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε   συνεδρίαση στις  10 Φεβρουαρίου    2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:30  στην  αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού μας Συμβουλίου,   με θέματα:

  1. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης τριών (3) σιδεριών ασφαλείας στο 3ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας
  2. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας υδραυλικών υλικών για το 4ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.
  3. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθεια διαδραστικού πίνακα στο δημοτικό σχολείο Νέας Ανατολής.
  4. Παραχώρηση υλικού από το 2ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας στο Νηπιαγωγείο Μαλών.
  5. Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς