Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12.04.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12.04.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 07-04-2016 | Web Τροποποίηση 80.04.2016 15:20
Aρ.πρωτ: 3487

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31) στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος επί της οδού Μιχ. Βόδα 56.

2ο Θέμα:   Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2016

3ο Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

4ο Θέμα: Οριστική παραλαβή μελέτης «Μελέτη διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας».

5ο Θέμα : Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

6ο Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

7ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία «Βελτίωση αντλητικών συγκροτημάτων της ΔΕ Μακρύ Γιαλού».

8ο Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό 33/2016 απόφασης ΟΕ και Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Αποκ/ση δημοτικού κτιρίου Ορεινού».

9ο Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 659/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

10ο Θέμα: Υποβολή ένστασης επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ. 8535/2-12-2015 (κωδ. Ο.Π.Σ.1146) του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», για το έργο «Αποχετευτικοί αγωγοί πόλης Ιεράπετρας» (κωδ.Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ 5000376)

11ο Θέμα:  Οριστική παραλαβή μελέτης «Μελέτη Λιμενικών Έργων Παραλιακού Μετώπου Ιεράπετρας».