Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 18.04.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 18.04.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη
Τηλ. : 28423-40365
Ιεράπετρα 14-04- 2016
Αριθμός πρωτ.: 3787

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
2. Βλάσση Ελένη 15. Νταραρά Ηλία
3. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 16. Πανταζή   Αργύριο
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη   Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη     Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκης Νικόλαος
13. Μαχαιρά Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε στις 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 3. Έγκριση δαπανών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 4. Παράταση σύμβασης με τον ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων για την παροχή νερού ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 5. Παράταση σύμβασης με τον ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων για άρδευση της παραλιακής ζώνης της Τ.Κ. Σχινοκαψάλων (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 6. Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη φύλαξη της αρχαιολογικής συλλογής (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 7. Μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών άρδευσης της Τ.Κ. Ορεινού (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή ελέγχου περιουσιακών στοιχείων πρώην ΔΕΥΑ Μ.Γ. (Πίνακες 1Α, 2Α και 4Α εκκαθαριστών) (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 9. Παραχώρηση χρήσης του Μισεδάκειου Σταδίου στο Επιμελητήριο Λασιθίου, για τη διοργάνωση της 1ης Αγροτικής Έκθεσης «Agro Expo 2016» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 10. Έγκριση της Μελέτης «Συντήρηση δικτύων άρδευσης (προμήθεια υλικών) Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 11. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου 2016)» από ιδιώτη, λόγω διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της εργασίας μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 13. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», με επικεφαλής εταίρο τη Μ.Κ.Ο. Μερίμνη (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
 14. Έγκριση της με αρ.29/2016  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
 15. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 18. Εξέταση ένστασης της Αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας», κατά της απόρριψης του με αρ.πρωτ. 15981/16-12-2016 εγγράφου της με το οποίο ζητήθηκε η σύνταξη του 4ου ΑΠΕ (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην πόλη της Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων 2011» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 21. Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού σε τμήμα του παραλιακού πεζόδρομου Γρα- Λυγιάς» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 22. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 23. Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους, στην υπό έγκριση Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΑΤ, για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας από θέση Κουρπαρά μέχρι τη γεώτρηση Αγίας Παρασκευής Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιρβελάκης