Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 18.12.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 18.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 14-12-2015
Αρ. πρωτ. 451

ΠΡΟΣ: κ.κ.

Καββουσανάκη  Σοφία
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Βουζουνεράκη Ιωάννα
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε   συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου  2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με θέματα:

  1. Εξέταση αίτησης παραχώρησης χρήσης αίθουσας εκδηλώσεων του 2ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, στον οικείο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για εορταστικές εκδηλώσεις.
  2. Εξέταση αίτησης παραχώρησης χρήσης αίθουσας του δημοτικού σχολείου Κεντριού   στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου σχολείου, για πρόβες της σχολικής χορωδίας.
  3. Αίτημα αποδοχής δωρεάς 8 ηλεκτρονικών υπολογιστών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Κεντριού, προς το Δημοτικό σχολείο Κεντριού.
  4. Εξέταση προσφορών για συντήρηση κλιματιστικών των σχολείων αρμοδιότητάς μας.
  5. Εξέταση προσφορών για συντήρηση λεβήτων – καυστήρων των σχολείων αρμοδιότητάς μας.
  6. Εξέταση προσφορών για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς