Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20.01.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20.01.2016

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 28423 40366
Fax: 28420 28869
E-mail: elizapr@0448.syzefxis.gov.gr
Ιεράπετρα 05-01-2016
Αρ.Πρωτ.οικ. 75

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ.
Σουραβλή Χριστόφορο του Εμμ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ του Ανδρέα
Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικoλάου
Πανταζή Αργύριο του Θεοδοσίου
Κοτσιφάκη Μαρία του Νικολάου
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο του Ιακώβου.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 20-01-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στον πρώτο όροφο του, κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Αίτηση Bilyanas Hristova για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Επιχείρησης –Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός ορίων οικισμού Στόμιου, Δήμου Ιεράπετρας.