Συνεδρίαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 22.06.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 22.06.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340366
Fax 2842089040
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 16-06-2016
Αριθ. Πρωτ: 104

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.

Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου Μαρία
Πετρά Αντώνιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Γερακιανάκη Εμμανουήλ
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Μανουσάκης Θεόδωρος
Μιχαήλ Χρήστος
Καββουσανάκη Μαρία
Πετράκης Εμμανουήλ
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Ψαρουδάκης Ευάγγελος

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Κονταξάκη Σοφία
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Σαρικλάκης Γεώργιος
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Περαντώνης Γεώργιος
Αιβαλιώτη Βασίλειος

8η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ιεράπετρας την 22η του μηνός Ιουνίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας 31 με  θέματα:

 1. Έγκριση τιμολογίων προμήθειας ειδών καθαριότητας σχολικών μονάδων
 2. Έγκριση κατάθεσης ένστασης  προς την Τοπική  Διοικητική  Επιτροπή     (Τ.Δ.Ε.) υπ/τος  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ιεράπετρας κατά των πράξεων επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.),Μ19/2016 και Μ20/2016.
 3. Έγκριση δαπάνης επίδοσης ένστασης στο υπ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ιεράπετρας
 4. Αίτηση Παντελή Δέσποινας παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου Κουτσουρά ,για πραγματοποίηση εκδήλωσης  του ωδείου Φραγκίσκος  Λεονταρίτης
 5. Αίτηση ΙΕΚ Ιεράπετρας, παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παραλιακού σχολικού συγκροτήματος για πραγματοποίηση παρουσίασης παραμυθιού στα πλαίσια της εξεταστικής Ιουνίου 2016.
 6. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρων 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΥΡΒΕΙΑ 2016»
 7. Λήψη απόφασης για την αγορά κλιματιστικού μηχανήματος υπέρ του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας.
 8. Λήψη απόφασης για το βάψιμο του κλειστού γυμναστηρίου των Λυκείων Ιεράπετρας.
 9. Λήψη απόφασης για τη συντήρηση των τοιχίων περίφραξης του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας.
 10. Λήψη απόφασης για τη συντήρηση των τοιχίων περίφραξης του Ε.Π.Α.Λ. Ιεράπετρας
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και τρόπου ανάθεσης της συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ,προϋπολογισμού και τρόπου ανάθεσης για  τις εργασίες απεντομώσεων –μυοκτονιών, των Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.
 13. Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ