Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29.08.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29.08.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 25-08-2016
Aρ.πρωτ: 9234

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 29η  του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

Θέμα 1ο: Έγκριση  πρακτικών  δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μ. Γιαλού».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  Δήμου και των ΝΠΔΔ 2016».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας   για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση τμήματος της οδού Κοθρή».

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας  για τον «Καθαρισμό Δημοτικών αφοδευτηρίων».

Θέμα 5ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος 2016

Θέμα 6ο: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ, αρ.1518/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.