Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 01.07.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 01.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιεράπετρα 26-6-2015

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  Aρ.πρωτ:8160

Ταχ.Δ/νση:          Πλ.Κανουπάκη

Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:         (28423) 40300

Εσωτερικό 551

Fax:                      (28420) 23999

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

 
 
         ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο Μαστοράκη Γεώργιο Σπυριδάκη Μιχαήλ    Χατζημαρκάκη Χρύσα Προϊστάκη Γεώργιο

Μαχαιρά Μιχαήλ

 
  ΚΟΙΝ.

κ.κ. Αντιδημάρχους

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1 του μηνός Ioυλίου έτους 2015, ημέρα  Tετάρτη και ώρα 9.00πμ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια τροφίμων Δήμου και ΝΠΔΔ.

Θέμα 2ο : ΄Ασκηση προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά της με αριθμό Μ11/2015 πράξης επιβολής προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης(ΕΥΠΕΑ)του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ιεράπετρας

Θέμα 3ο:   Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Θέμα 6ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 7ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου