Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 02.10.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)

Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 02.10.2014

dimos-photomark-only-logoΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα  02.10.2014
Αρ. Πρωτ  2231

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Προς : Τα Μέλη του Δ.Σ

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ

Σας προσκαλούμε, στις 2 Οκτωβρίου, τρέχοντος έτους, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα Γραφεία μας στην ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για να συζητήσουμε τα παρακάτω  θέματα:

 1. Συγκρότηση σε Σώμα και Εγκατάσταση των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».
 2. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
 3. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» στις τραπεζικές συναλλαγές με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
 4. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» σε περίπτωση χρήσης e- banking με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
 5. Έγκριση μετακίνησης του Κ.Α.Π.Η. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ σε εκδρομή στο εξωτερικό.
 6. Επικαιροποίηση της με αρ. 81/2014 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου».
 7. Επικαιροποίηση της με αρ. 82/2014 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για το Εικαστικό Εργαστήρι Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου».
 8. Αίτηση του Εκπροσώπου της Ενορίας του χωριού Βαϊνιά για αγορά βιβλίων από την «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».
 9. Αίτηση προς την  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για προώθηση παραμυθιού.
 10. Αιτήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».
 11. Αιτήσεις απαλλαγής τροφείων από τους Παιδικούς Σταθμούς.
 12. Επικαιροποίηση εγγραφών Ε.Σ.Π.Α.
 13. Λειτουργία Βρεφικών τμημάτων. 
[xyz-ihs snippet=”Xrysa-Xatzhmarkakh”]  

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]