Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 05.05.2015, Τρίτη 17:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 05.05.2015, Τρίτη 17:00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 30.04.2015 Αρ. Πρωτ 5123

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 05 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» επί της οδού Δημοκρατίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

2.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

3.    Έγκριση δαπανών  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

4.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

5.    Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

6.    Υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2015-2016  (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)

7.    Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

8.    Διαγραφή και επαναβεβαίωση μισθωμάτων και τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη με αρ.170/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου     (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

9.    Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ιεράπετρας και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», για το έτος 2016  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

10.  Καθαρισμός δημοτικών αφοδευτηρίων  (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)

11.  Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου 2015)  (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)

12.  Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

13.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»  (Εισηγήτρια: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

14.  Έγκριση της με αρ. 1/2015 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά στην έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ/ΜΕΑ Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

15.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)

16.  Απολογισμός οικ. έτους 2014 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας».  (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)

17.  Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων  (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)

18.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην είσοδο Σταυροχωρίου»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

19.  Πέμπτη (5η) τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση των Μελετών «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικών Μελετών οικισμών Κουτσουναρίου και Κεντριού Δήμου Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

20.  Παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού Σχολείου Καβουσίου (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)

21.  Ανάκληση της με αρ. 78/2015 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Πολυτέκνων Ιεράπετρας και λήψη νέας  (Εισηγητής: Αργύρης Πανταζής)

22.  Γνωμοδότηση επί της Πολεοδομικής Μελέτης του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄ Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

23.  Έκφραση άποψης για τις Μ.Π.Ε., που αφορούν Α) «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, θέση Ακρεβάτους» και Β) Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, θέση Στενάκους», Δήμου Ιεράπετρας, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΑΚΗ-ΚΑΖΑΝΗ Ο.Ε.»    (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

24.  Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

25.  Αίτηση τέκνων Ιατρού Παπαγεωργίου για παραχώρηση ταφοπεδίου στο δημοτικό κοιμητήριο Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Αργύρης Πανταζής)

26.  Διαγραφή τελών άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)

[xyz-ihs snippet=”Tzirvelakis”]