Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 07.10.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 07.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη
Τηλ.: 28423-40325

Ιεράπετρα 02-10- 2015
Αριθμός πρωτ.:12446

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
2. Βλάσση Ελένη 15. Νταραρά Ηλία
3. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 16. Πανταζή   Αργύριο
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη   Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη     Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
13. Μαχαιρά Μιχαήλ


Γ.
Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε στις 07 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015 Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 3. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 4. Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 5. Κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 6. Εκμίσθωση του διαμερίσματος, ιδιοκτησίας του Δήμου, επί της οδού Μιχ.Βόδα 56 στην Αθήνα (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 7. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης στο Δήμο, από την εταιρία «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», για χρήση ακινήτου στη θέση Περιστεράς (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)
 9. Απευθείας ανάθεση, μετά από άγονους διαγωνισμούς, της προμήθειας «Συντήρηση-αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών 2014)» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 10. Απευθείας ανάθεση, μετά από άγονους διαγωνισμούς, της προμήθειας σκυροδέματος C12/15 του έργου «Αγροτική οδοποιία 2014 Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού)» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 11. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών (θραυστό υλικό λατομείου 3Α, άμμος ορυκτή λατομείου (θραύση), χαλίκι λατομείου, του έργου «Αγροτική οδοποιία 2014 Δ.Ε. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 12. Τροποποίηση της με αρ. 258/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: Π. Μαστοράκης)
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ανατολής» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικών δρόμων πόλης Ιεράπετρας και κατασκευή ποδηλατόδρομου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 16. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιεράπετρας στο ΟΤΓ239 (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 17. Τροποποίηση της με αρ. 36/2003 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης («ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Κρήτης») (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 18. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Σητείας, για την εκπόνηση της Μελέτης «Σύνταξη φακέλου εξαίρεσης από οριοθέτηση μικρών υδατορεμάτων περιοχής πολεοδομικής Μελέτης Μακρύ Γιαλού, Κουτσουρά, Ανάληψης» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 19. Έκφραση άποψης για τη Μελέτη «Ν.Ο.Α.Κ. Ν. Λασιθίου Τμήμα Ιεράπετρα-Φέρμα» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 20. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μικρές επεμβάσεις στους οικισμούς Μεταξοχωρίου και Χριστού» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 21. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 22. Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής Εκτίμησης για τη μετατροπή υποχρέωσης εισφοράς γης σε χρήμα ιδιοκτησίας της εταιρίας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Ε. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 23. Λειτουργία παιδικών χαρών στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 24. Αίτηση διαγραφής τελών άρδευσης (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 25. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο Κοινοτικό κατάστημα Παχείας Άμμου, στο Σύλλογο Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου, για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεών του (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τζιρβελάκης

 

Κοινοποίηση:

Α. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

 1. κ. Προϊστάκη Μιχαήλ
 2. κ. Περάκη Αναστασία
 3. κ. Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή

Β. Περιφερειακούς Συμβούλους :

 1. κ. Γουλιδάκη Ιωάννη
 2. κ. Δασκαλάκη Νικόλαο

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης