Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 08.04.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 08.04.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 02.04.2014
Αρ. Πρωτ  4937

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (No 4937/02.04.2014) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 8-4-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο. : Αναπροσαρμογή τιμών παραχώρησης οικ. τάφων και ταφοπεδίων
Εισηγητής:κ.Προϊστάκης Μ.

Θέμα 2ο :΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  προμήθεια σκυροδέματος  για το έργο  «Αγροτική οδοποιία  2014 ΔΕ Μ. Γιαλού».
Εισηγητής:κ.   Γ. Βαρδάκης

Θέμα  3ο : :΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  « Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης 2014 μίσθωση Χωμ μηχανημάτων ».
Εισηγητής:κ.   Γ. Βαρδάκης

Θέμα 4ο:΄  ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2014 ΔΕ Ιεράπετρας (προμήθεια αδρανών υλικών)  ».
Εισηγητής:κ.   Γ. Βαρδάκης

Θέμα 5ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2014 ΔΕ Ιεράπετρας ( μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων) ».
Εισηγητής:κ.   Γ. Βαρδάκης

Θέμα 6ο: Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση –επισκευή δημοτικών και σχολικών κτιρίων(προμήθεια αδρανών υλικών) ».
Εισηγητής:κ.   Γ. Βαρδάκης

Θέμα 7ο:  Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση  αποκατάσταση οδών ΔΕ Ιεράπετρας(προμήθεια υλικών) ».
Εισηγητής:κ.   Γ. Βαρδάκης

Θέμα 8ο: Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση  αποκατάσταση οδών ΔΕ Μ. Γιαλού (προμήθεια υλικών) ».
Εισηγητής:κ.   Γ. Βαρδάκης

Θέμα  9ο: Εξέταση ένστασης  Αποστολίδης ΑΕΒΕΕ που αφορά στο έργο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό
Εισηγητής :κ. Δραγασάκης Λευτέρης

Θέμα 10:  Εξέταση ένστασης ΙLS που αφορά στο έργο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό
Εισηγητής :κ. Δραγασάκης Λευτέρης

Θέμα 11ο: ΄Εγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου«Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας»
Εισηγητής :κ.   Λευτέρης Δραγασάκης

Θέμα 12ο:Οριστική παραλαβή μελέτης  «Εξοικονόμηση ενέργειας Ιεράπετρας-Μελέτη Εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας».
Εισηγητής :κ.   Λευτέρης Δραγασάκης

Θέμα 13ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση και επισκευή  Συντήρηση και  Eπισκευή  αυτοκινήτων και μηχανημάτων έτους  2014.
Εισηγητής :κ. Πετράκη Μαρία

Θέμα 14.:Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου Επισκευή ΔΣ Κεντριού
Εισηγητής :κ. —

Θέμα 15ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών».
Εισηγητής :κ. Πετράκη Μαρία

Θέμα 16ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού έτους 2014
Εισηγητής :κ.  Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 17ο: Τροποποίηση  προυπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
Εισηγητής:κ.Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 18ο:΄Εγκριση  δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή. Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής:κ.Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 19ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός για υπόθεση Δανδουλάκη Αικατερίνης
Εισηγητής:κ.Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 20ο: Αποδοχή δωρεάν  παραχώρησης  εξωλέμβιου κινητήρα κυνηγετικού συλλόγου.
Εισηγητής :κ. Κανακάρη Ελένη

Θέμα 21ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης με αντάλλαγμα δυο τμημάτων αιγιαλού στη νήσο ΧΡΥΣΗ για τοποθέτηση και λειτουργία  δυο τροχήλατων καντινών αντίστοιχα.
Εισηγητής:κ.Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 22: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την  μεταβίβαση  του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού παραλίας,σε τρίτους  με αντάλλαγμα,με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Εισηγητής:κ.Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 23: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2013.
Εισηγητής:κ.Φραντζεσκάκη Μαρία

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

[separator top=”20″ style=”shadow”]

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]