Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08.07.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιεράπετρα 3-7-2015

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  Aρ.πρωτ:8457

Ταχ.Δ/νση:          Πλ.Κανουπάκη

Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:         (28423) 40300

Εσωτερικό 551

Fax:                      (28420) 23999

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

 
 
         ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο Μαστοράκη Γεώργιο Σπυριδάκη Μιχαήλ    Χατζημαρκάκη Χρύσα Προϊστάκη Γεώργιο

Μαχαιρά Μιχαήλ

  ΚΟΙΝ.

κ.κ. Αντιδημάρχους

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8 του μηνός Ioυλίου έτους 2015, ημέρα  Tετάρτη και ώρα 9.00πμ     για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού  Ανατολής Δήμου Ιεράπετρας

Θέμα 2ο : ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγίου Στεφάνου Δήμου Ιεράπετρας .

Θέμα 3ο:   Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Θέμα 4ο:  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου Κατασκευή τεχνικού έργου στο εσωτερικό δίκτυο Μαλλών

Θέμα 6ο: Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2015.

Θέμα 7οΑ.Ανάκληση της με αριθμό 386/2014 και 52/2015 αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής που αφορούν στην Αποδοχή δωρεάς  ακινήτων  για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στις Τοπικες Κοινότητες Μεσελέρων,Aνατολής και Μαλών και στον ορισμό πληρεξουσίου συμβολαιογράφου για την αποδοχή δωρεάς ακινήτων για την κατασκευή δεξαμενών άρδευσης αντίστοιχα ,και

Β. Αποδοχή δωρεάς  ακινήτων  για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στις Τοπικες Κοινότητες Μεσελέρων,Aνατολής και Μαλών και ορισμός πληρεξουσίου συμβ/φου για την αποδοχή δωρεάς.