Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 09.01.2015, Παρασκευή

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 09.01.2015, Παρασκευή

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 05.01.2015
Αρ. Πρωτ 83  | Ορθή επανάληψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 09 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» επί της οδού Δημοκρατίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση αιτήματος δημοτών σχετικά με τη ΜΠΕ των έργων «Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, συνολικής ισχύος 1500KW, στις περιοχές «Ακρεβάτους»(500 KW), «Στενάκους (500 KW) Τ.Κ. Βαϊνιάς και «Καμένο Μιτάτο» (500 KW) Τ.Κ. Σταυροχωρίου, Δήμου Ιεράπετρας, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΑΚΗ-ΚΑΖΑΝΗ Ο.Ε.» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Έγκριση υποβολής ολοκληρωμένου Φακέλου χρηματοδότησης από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης, που αφορά στο έργο κατασκευής σταθμού αυτοκινήτων στη οδό Νικηφόρου Φωκά, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 3. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης χωματουργικού μηχανήματος (προωθητής 90-180HP-ερπυστριοφόρος) για την εκτέλεση του έργου «Πολιτική Προστασία 2014» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 4. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 5. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Δρυγιές της Τ.Κ. Ανατολής (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 6. Τροποποίηση της με αρ.317/2010 κανονιστικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας (οικισμού Μαλών)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων Δ. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 12. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών για υπηρεσίες έως 2.934,70 ευρώ, έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 13. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου, έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 14. Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015 (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)
 15. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 16. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά και εφημερίδες για το έτος 2015   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 17. Έγκριση της με αρ.130/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», που αφορά στον καθορισμό Διδάκτρων Μουσικής Σχολής και Εικαστικού Εργαστηρίου. (Εισηγητής:  Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
 18. Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των Δομών Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Κ.Δ.Α.Π. που εντάχθηκαν στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2014-2015, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Εισηγητής:  Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
 19. Ανάκληση της με αρ.259/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων. Λήψη νέας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 22. Διαγραφή τελών ύδρευσης, λόγω λαθών της Υπηρεσίας (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 23. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

(αρχείο σε Google Drive – Μορφή Pdf)

[xyz-ihs snippet=”Tzirvelakis”]