Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.10.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 3ος όροφο
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40300
Εσωτερικό 361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 5 -10-2015
Aρ.πρωτ:12567

ΠΡΟΣ

Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31 αίθουσα συνεδριάσεων Δημ. συμβουλίου) την 9 του μηνός Oκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού έτους 2015
Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Θέμα 4ο: Εξέταση ένστασης της EYROCΑR κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ιεράπετρας και των ΝΠΔΔ Κοινωπολιτία Ιεράπετρας
Θέμα 5ο: Εξέταση ένστασης της 2DGroup Δ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ιεράπετρας και των ΝΠΔΔ Κοινωπολιτία Ιεράπετρας
Θέμα 6ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.912,00 για την «Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων αποχέτευσης Τ.Κ. Παχείας Άμμου»
Θέμα 7ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.781,00 για την «Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγίου Ιωάννη Δ. Ιεράπετρας»
Θέμα 8ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.403,00 για την «Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ανατολής»
Θέμα 9ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.630,00 για την «Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεσελέρων Δ. Ιεράπετρας»
Θέμα 10ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.180,00 για την «Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγίου Στεφάνου Δ. Ιεράπετρας»
Θέμα 11ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.512,00 για την «Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων   οικισμού Σχινοκαψάλων»