Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 09-12-2013

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 09-12-2013

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 02/12/2013
Αρ. Πρωτ 17120

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (No 17120/ 02-12-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 09-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

[separator top=”30″ style=”dotted”]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αγροτική οδοποιία 2013 ΔΕ  Ιεράπετρας (μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων) Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αγροτική οδοποιία 2013 ΔΕ  Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 3ο: «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αγροτική οδοποιία 2013 ΔΕ  Μ. Γιαλού  Ιεράπετρας (μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 4ο: «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  Πολιτική Προστασία  2013 (μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 5ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  «Επείγοντα έργα καθαρισμoύ ρεμμάτων 2013»
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη

Θέμα 6ο:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη

Θέμα 7ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια απορριμματοφόρου .
Εισηγητής : Λευτέρης Δραγασάκης

Θέμα 8ο: Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2013.
Εισηγητής :κ. Μαρία Φραντζεσκάκη

Θέμα 9ο: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής :κ. Μαρίνα Φανουράκη

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

 

[separator top=”20″ style=”shadow”]

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]