Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου στις 11.11.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου στις 11.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01 Τ.Κ 72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 10-11-2015
Αρ. πρωτ. 280

ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μπαλοθιάρη Κων/νο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαρία  Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ενημέρωση

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στις 11 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου   με θέμα:
Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-2019

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς

(ώρα web δημοσίευσης 08:30)