Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 12-12-2013

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 12-12-2013

dimos-photomark-only-logoΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 06/12/2013
Αρ. Πρωτ 3341

 

[separator top=”20″ style=”dotted”]
[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 3341/06-12-2013) για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 12 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 , στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Κτήριο  Μελίνα  Μερκούρη 2ος  όροφος),για , για να συζητήσουμε το  παρακάτω  θέμα :

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Ψήφιση Πιστώσεων έτους 2014

2. Διενέργεια Προμηθειών από το Δήμο Ιεράπετρας για το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για το έτος 2014

3. Δημιουργία τμήματος Μουσικής Προπαιδείας στη Μουσική Σχολή και καθορισμός διδάκτρων.

4. Εκδηλώσεις «Χριστούγεννα 2013»

5. Έκδοση εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» για το Κ.Η.Φ.Η. Ιεράπετρας.

6. Συμμετοχή της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Υποστήριξη Πρωτοβουλιών νέων για νέους 2013» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]