Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 13.01.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 13.01.2015

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 09.01.2015
Αρ. Πρωτ  208

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας, την 13 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα : ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με προκατασκευασμένες μονάδες ΤΚ Παχείας ΄Αμμου της πράξης «Αποχέτευση ΤΚ Παχείας ΄Αμμου (β΄φάση)Δ. Ιεράπετρας.

2ο θέμα:  ‘ Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων  της δημοπρασίας  για την εκτέλεση της προμήθειας  του υποέργου Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Σχινοκαψάλων Δήμου Ιεράπετρας.

3ο Θέμα:.΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4χ4.

4ο θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων  οικισμού Ανατολής

5o Θέμα : Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Τηλεματική διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Ιεράπετρας.

6ο Θέμα: Εγκριση  πρακτικών δημοπρασίας(έλεγχος τεχνικών προσφορών) του έργου Ανάπτυξη και διάχυση Πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας.

7ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευση Τ.Κ. Παχειάς Άμμου (Β΄φάση) Δ. Ιεράπετρας

8ο Θέμα :Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους εντός διοικητικών ορίων Ιεράπετρας.

9ο θέμα:΄Eγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης -αποχέτευσης

10 ο Θέμα :Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2015.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]