Συνεδρίαση (διπλή) του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 15-10-2013 ημέρα Τρίτη

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Συνεδρίαση (διπλή) του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 15-10-2013 ημέρα Τρίτη

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη”][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 10-10-2013
Αρ. Πρωτ 14127 & 14128

 [separator top=”40″ style=”dotted”]

1η Ειδική* Συνεδρίαση στις 19:00

 [separator top=”20″ style=”dotted”]
[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 14127/10-10-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2012 – 31/12/2012 του Δήμου Ιεράπετρας

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

[separator top=”20″ style=”shadow”]

*Σημείωση admin :  Νόμος 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) – Αρθρο 163 (Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμων) παράγραφος 4  : “Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό  συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου”

[separator top=”20″ style=”shadow”]

2η Συνεδρίαση στις 20:00
[separator top=”20″ style=”dotted”]
[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 14128/10-10-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση  προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών έτους 2013
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο «Αξιοποίηση γεωτρήσεων ύδρευσης περιοχής Λιθινών – μεταφορά νερού για ύδρευση παραλιακής ζώνης»
 4. Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας»
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  για το έργο  «Αποχέτευση Τ. Κ. Παχείας Άμμου (Β Φάση) Δ. Ιεράπετρας
 6. Δεύτερη (2η) τροποποίηση της με αριθμό 64/24.2.2011 απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία  «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» και με τον τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» (ΦΕΚ 1068/Β/31-5-2011)
 7. Τροποποίηση της με αριθμό  92/2011 απόφασης του Δ.Σ. περί σύστασης του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου  Ιεράπετρας» (ΦΕΚ 1520/Β/27-6-2011)
 8. Τροποποίηση της με αριθμό 60/2011 απόφασης του Δ.Σ. με  θέμα: «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών – Σύσταση Ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (ΦΕΚ 1771/5-8-2011)
 9. Τροποποίηση της με αριθμό 62/2011 απόφασης του Δ.Σ.  που αφορά στη «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών – Σύσταση Ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (ΦΕΚ 1771/5-8-2011)
 10. Τροποποίηση της με αριθμό 174/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία χρήση 2013 Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού»
 11. Αίτημα Δημογεροντάκη Βασιλείου για μείωση μισθώματος (WAIKIKI)
 12. Ανάκληση της με αριθμό 129/2013 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά στην προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών
 13. Οικονομική ενίσχυση άπορου συνδημότη
 14. Διαγραφή τελών άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας
 15. Διαγραφή τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού
 16. Παραχώρηση υδρευτικού συστήματος πηγής Αγίου Γεωργίου για άρδευση και πυροπροστασία στον ΤΟΕΒ Καλαμαύκας
 17. Λήψη απόφασης για την ένσταση της «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Επείγουσες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Γρα Λυγιά», κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Ιεράπετρας»
 19. Μικρά τεχνικά έργα. Έγκριση Μελέτης
 20. Έγκριση Φακέλου του έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας Ιεράπετρας – Μελέτη Εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας»
 21. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας»
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας»
 23. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου στην Αθήνα και των σχετικών δαπανών
 24. Έγκριση μετακινήσεων του Αντιδημάρχου  κ. Ψαρουδάκη στο Ασήμι Ηρακλείου και των σχετικών δαπανών
 25. Αντικατάσταση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων και τις Επιτροπές που συμμετείχε
 26. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
 27. Κατανομή πιστώσεων για συντηρήσεις διδακτηρίων
 28. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιεράπετρας (Σχετική η με αριθμό 85/2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»)
 29. Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Κουτσουρά.  (Σχετικό το με αριθμό πρωτ. 8039/1/105/16-9-2013 έγγραφο της Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου)
 30. Παραχώρηση χρήσης λεωφορείου Δήμου για τη μεταφορά μαθητών της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού στα σχολεία φοίτησής τους
 31. Καταχώρηση αφιερώματος στον ιστότοπο  www.Ethnos.gr για τουριστική προβολή του Δήμου μας.
 32. Γνωμοδότηση ως προς τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου
 33. Χορήγηση αδειών παραγωγών – πωλητών Λαϊκών αγορών
 34. Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας λειτουργίας για «Επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) & Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου με είκοσι δύο (22) ηλεκτρονικούς υπολογιστές»
 35. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και αεροθαλάμων για τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα έργων του Δήμου μας για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης της συνεδρίασης του Δ.Σ

[separator top=”20″ style=”shadow”]