Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 16.07.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 16.07.2014

dimos-photomark-only-logoΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα  11.07.2014
Αρ. Πρωτ  1711

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 16 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Κτήριο  Μελίνα  Μερκούρη 2ος  όροφος), για να συζητήσουμε το  παρακάτω  θέμα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.  Eφαρμογή Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας σε όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς της  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  και   συγκρότηση  τμημάτων  ανά σταθμό.

2. Διάθεση  δομών και  θέσεων για  την  ένταξη  Βρεφονηπιακών/Παιδικών  Σταθμών και  Κ.Δ.Α.Π. της  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, στο  πλαίσιο   της  Δράσης  «Εναρμόνιση   Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»,  2014- 2015.

3.  Έγκριση  Υποβολής  «Αίτησης  Συμμετοχής-Δήλωσης-Προσφοράς  Φορέα/Δομών» για  ένταξη  των Δομών Βρεφονηπιακών και Κ.Δ.Α.Π.  της  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.  στο   πλαίσιο   της  Δράσης  «Εναρμόνιση   Οικογενειακής  και Επαγγελματικής  Ζωής», 2014-2015,  σύμφωνα  με  τη   με  αρίθμ.  1551/02-07-2014  πρόσκληση   της   Ε.Ε.Τ.Α.Α.   και παροχή  εξουσιοδότησης  στο  νόμιμο  εκπρόσωπο  για  την  υπογραφή  της   σύμβασης.

 4. Έκδοση  εγγυητικών  επιστολών  συμμετοχής  των  αιτούμενων  Δομών  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  και  Κ.Δ.Α.Π. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.  στη  Δράση «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»,  περιόδου  2014-2015,  βάσει  της  πρόσκλησης   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος  1551/02-07-2014  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Τοπικής  Ανάπτυξης   και   Αυτοδιοίκησης  (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]