Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 11.12.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 11.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                        
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(Κοινωνία – Πολιτισμός- Αλληλεγγύη Ιεράπετρας )
Κτίριο «Μελίνα Μερκούρη», 2ος όροφος
Δ/νση: Δημοκρατίας 31 , Ιεράπετρα
Τ.Κ.   72200
Τηλ: 2842340380
Φαξ: 2842025922

Ιεράπετρα   : 7/ 12 / 2015
Αριθμ. πρωτ. : 2818

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20η 2015  

Προς τους κ.κ.:

 1. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
 2. Ασπραδάκης Γεώργιος
 3. Καρανδεινού Ελεάννα
 4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 5. Λαθουράκης Ιωάννης
 6. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 7. Νταραράς Ηλίας
 8. Παπαδάκης Μιχαήλ
 9. Κόλλια-Αντωνάκη Δέσποινα
 10. Σιμόπουλος Πανταζής
 11. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 12. Σουραβλής Χριστόφορος
 13. Χασάπη Κυριακή
 14. Τσουράκη Ελπινίκη (εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)

Σας προσκαλούμε στις 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Πρόταση για λειτουργία Tμήματος Μουσικής Προπαιδείας στους Παιδικούς Σταθμούς.
 2. Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ και καθορισμός προέδρου της Επιτροπής «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ» .
 3. Κατακύρωση   αποτελέσματος κλήρωσης Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και μεταφορών. Το ύψος της δαπάνης των οποίων δεν υπερβαίνει τα 2.934,70 ευρώ (άρθρο 64 του ΠΔ 28/80) για  το έτος 2016 και καθορισμός του προέδρου       της.
 4. Κατακύρωση αποτελέσματος κλήρωσης Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και μεταφορών. Το ύψος της δαπάνης των οποίων να υπερβαίνει τα 2.934,70 ευρώ (άρθρο 64 του ΠΔ  28/80) για το έτος 2016 και καθορισμός   του προέδρου της.
 5. 4η Tροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας έτους 2015.
 6. Αίτηση γονέα για επιστροφή τροφείων.
 7. Εγγραφή νηπίων.
 8. Επανεκτίμηση σίτισης ωφελούμενων «Βοήθεια στο Σπίτι».
 9. Απαλλαγή από Οικονομική Εισφορά νηπίων.
 10. Aίτηση από ΙΕΚ Ιεράπετρας για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης των μαθητών ΙΕΚ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ιεράπετρας.

H Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρυσούλα (Χρύσα) Χατζημαρκάκη